Ana Sayfa İletişim

Güncel Yazarlarımız
Ümit YALIM Ümit YALIM
Türk karasuları, Dimitri'nin çiftliği mi?
Mustafa ÖZKURT Av.Mustafa ÖZKURT
Kadın Cinayetleri Sarmalında Bir Değerlendirme  
Hasan YAZICI Hasan YAZICI
DİNİMİZİN TEMEL KAYNAKLARINDAN "İCMA-I ÜMMET"  
Süleyman PEKİN Süleyman PEKİN
Resmî İdeolojiden Resmî Teolojiye Geçtiğimizin Resmidir
Fahri YAĞLI Fahri YAĞLI
“Ne Mutlu Türk’üm Diyene” Neden Kaldırıldı?
Dilara ÇİMEN Dilara ÇİMEN
İslam Öncesi Türk Hukuku’nda Kadın Algısı 
Şahin Ceylanlı Dr. Şahin CEYLANLI
Milliyetçilik Üzerine  
Emrah BEKÇİ Emrah BEKÇİ
AYRIŞMAYA DEVAM...
Osman KARAGÜZEL Osman KARAGÜZEL
D.TÜRKİSTAN’DAN YÜKSELEN ÇIĞLIKLAR!

ATATÜRK KÖŞEMİZ


 

Güncel Yazılarımız
Doç.Dr. Kazım YILDIRIM
Yazının Devamı

Prof. Dr. BAYRAM KODAMAN HATIRASINA: AKILDA KALANLAR


Ülkücü camiada ismi bilinen şahsiyetlerdendir. İyi bir tarihçi, donanımlı bir bilim adamlığının yanında, tanıştıktan sonra çok iyi ve samimi bir dost olduğunu da öğrendim. İlk defa Çanakkale’deki bir toplantıda dinleme imkânım olmuştu. Toplantıya başta rahmetli Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu olmak üzere 15 Mart Çanakkale Deniz Zaferi için düzenlenen panele Edirne’den katılmıştık (yılını tam hatırlamıyorum 1988 veya 1989 olabilir). O zaman Trakya Üniversitesine bağlı Çanakkale Eğitim Yüksekokulu ile Çanakkale Sahil Deniz Komutanlığı tarafından düzenlenen söz konusu panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Bayram Kodaman’da davet edilmişti.

Okt. Nesim YALVARICI
Yazının Devamı

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BİR KRİZ Mİ YAŞIYOR? 

Yerleşik hayat düzenini tercih eden insanoğlunun, en büyük olgusu, şüphesiz ortak değerler etrafında birleşerek yaşama kararları vermeleri olmuştur.
Bu olguyu bir düzen ve sistem bütünlüğü içinde sergilemeleri, insanların dayanışma ruhu içinde, ihtiyaçlarının karşılanmasında iş ve görev paylaşımını bir takım hukuki kurallara bağlayarak karşılamaları sayesinde, devlet yapısının vücuda gelmesidir.

Dr.Öğr.Üyesi Sakin ÖNER
Yazının Devamı

MİLLİ ŞEHİDİMİZ KAYMAKAM KEMAL BEYİ UNUTMAYACAĞIZ

 I. Dünya Savaşı'nın son yıllarında Yozgat mutasarrıfı ve Boğazlıyan Kaymakamı  olan Mehmed Kemal Bey,  işgalci devletlerin baskısı ve Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla, tehcir sırasında Ermeni ahalinin ölümünden sorumlu tutularak Divan-ı Harb-i Örfi'de yargılanmış ve idama mahkûm edilmiştir.  Dönemin padişahı Vahdettin idam kararını ülkede olaylar çıkabileceğini gerekçe göstererek onaylamaz ve dönemin şeyhülislamından fetva ister. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin verdiği fetva ile infaza karar verilmiştir.

Emrah BEKÇİ
Yazının Devamı

AYRIŞMAYA DEVAM...  

''Avrupa karanlık katedrallerde dualar mırıldanırken, Müslüman Doğu, Endülüs'te muazzam bir medeniyet kurmuştu.'' C. Meriç
Bizler Asyalı olarak mazimizin sırlarını darp-hanelerde bastığımız metallere sattık. Mazimizin muhteşem ahlaki yapısına düşman olduk. Altınla afyon alan müptelalar gibiyiz.

Süleyman PEKİN
Yazının Devamı

Resmî İdeolojiden Resmî Teolojiye Geçtiğimizin Resmidir

2002resmî ideolojiye hasımlıkta başı çektiği kabul edilen Millî Selâmet / Refah Hareketi’nin farklı gömlekli uzantısı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarıdır, dolayısıyla resmî teolojinin de Osmanlı sonrası ilk iktidarıdır.

Milliyetçi kanadın da muhafazakârlık adı altında düştüğü “resmî ideoloji” tuzağı, cumhuriyetle ve laiklik gibi cumhuriyet değerleriyle hesabı olanların bulduğu bir kavram kılıfı üzerinden devlet karşıtlığıydı.

Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
Yazının Devamı

Kur’an ve Ramazan

Hicri 1442 (2021) yılının Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. Rahmet, bereket ve günahlardan mağfiret olan bu mübarek ayın ülkemiz ve bütün Müslümanlar hakkında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada Ramazan ayının anlam ve önemine dikkat çekmek istiyorum…

Dr.Öğr.Üyesi Sakin ÖNER
Yazının Devamı

“TÜRK” VE “ATATÜRK”SÜZ TÜRKİYE OLMAZ, OLAMAZ 

 “Türk” ve “Atatürk” düşmanlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekildiği ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulduğu gün başladı ve bugüne kadar devam ediyor. Cumhuriyet’in kurulduğu gün, bu yeni Türk devletine karşı çıkanlar; Saltanat ve hilafet fanatikleri, İstiklâl Harbi’ne karşı çıkanlar, düşmanla işbirliği yapanlar, Milli Mücadele’yi teşkilatlandıran Atatürk ve diğer Kuvva-yı Milliyecilerin idamına fetva verenler, iç isyanlar çıkaranlar, asker kaçakları, bu fillerinden dolayı İstiklâl Mahkemelerinde  yargılanıp ceza alanlar, ümmetten millete geçişi hazmedemeyenler, kapatılan tekke ve zaviyelerin cemaatleri, inkılaplara karşı çıkanlar, çağdaş hayat tarzını benimsemeyenler ve Türklüklerinden şüphe edenlerdir.  Bugün de aynı düşmanlığı sürdürenler onların torunlarıdır.

Dr.Öğr.Üyesi M. Kemal CERRAHOĞLU
Yazının Devamı

İLKOKULLARDAN KALDIRILAN ANDIMIZ  

Büyük devletler büyük düşünür. Bu düşünceyle gelecek için kendi Milli değerlerini dikkate alarak gençlerini yetiştirirler. Milletleri ve Devletleri ayakta tutan ve geleceğe taşıyan Milli değerleridir. 1.Dünya savaşında beraber mücadele ederek birlikte mağlup oluğumuz Almanya 2. Dünya savaşını başlatarak dünyaya meydan okudu. Sonuçta yenilerek galip devletlere teslim oldu. Şu an dünyanın en güçlü ekonomik gücüne sahip ülkeler arasında yerini aldı. Japonya’da ayni durumdadır. Bu iki ülke bugünkü duruma gelmesi Millî değerlerine sahip çıkarak ve Milli ruh ve  şuurla  çalışarak büyük bir güç haline gelmişlerdir.

Fahri YAĞLI
Yazının Devamı

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene” Neden Kaldırıldı?     

Vakti zamanında Ahmet Naim diye bir zat vardı, Bu zat-ı muhterem, Baban Aşiretinden olup, Musul’da (1872) doğmuştu. Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) Yüksek Tedrisat Müdürlüğünde telin ve tercümeler yapmıştı.Bir dönemde Darülfünun Genel Müdürlüğü (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü) yapmıştır. Ahmet Naim ana dili olan Kürtçenin yanında çok iyi derecede Arapça, Farsça, Fransızca bilirdi. Davayı Kavmiyet adlı eseri ve hadis tefsirleri bir dönem İslam Mecmuasında yayınlanmıştı.

Bütün yazarlarımızı görmek için tıklayın

SAO TV


Güncel Yazarlarımız
M.Kemal CERRAHOĞLU Dr.Öğr.Üyesi M. Kemal CERRAHOĞLU (Sakarya Aydınlar Ocağı Başkanı)
İLKOKULLARDAN KALDIRILAN ANDIMIZ
Vahit İMAMOĞLU Prof.Dr. Abdulvahit İMAMOĞLU
AİLEDE DİSİPLİN ve ÇOCUK
Mustafa Erkal Prof.Dr. Mustafa E.ERKAL
YİNE ANAYASA TARTIŞTIRILIYOR
İbrahim ÖZTEK Prof.Dr. İbrahim ÖZTEK
14 MART BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN BİR TIBBİYELİ VE MODERN TÜRK TIP EĞİTİMİ HİKMET BORAN
Musa TAŞDELEN Prof.Dr. H.Musa TAŞDELEN
TÜRK KİMLİĞİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
Cemal YILMAZ Prof. Dr. Cemal YILMAZ
ZEHİRLİ GUATRLAR
halil ibrahim bulut Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
Kur’an ve Ramazan  
hasan onat Prof. Dr. Hasan ONAT
İslam Açısından Devlet    
Kazım YILDIRIM Doç.Dr. Kazım YILDIRIM
Prof. Dr. BAYRAM KODAMAN HATIRASINA: AKILDA KALANLAR
Emin SEZER Doç. Dr. Emin SEZER
SEVGİLİ DOSTLAR
Selçuk URAL Dr.Öğr.Üyesi Selçuk URAL
SUYUN ÖTE YANI DEĞİL, ÖTE YÜZÜ II 
Dr. Sakin ÖNER Dr.Öğr.Üyesi Sakin ÖNER
MİLLİ ŞEHİDİMİZ KAYMAKAM KEMAL BEYİ UNUTMAYACAĞIZ

Şiir Köşemiz
Tevfik KARABULUT Av. Tevfik KARABULUT
GÜNE BİR SÖZ veya BİLDİĞİMİZ FİLMİ SEYRETMEK

Emin Sezer Hocamızın Sunumları

 


Sosyal Medya Hesaplarımız

 

 
B&G Copyright ©2008 - 2021 Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C. yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması veya yayınlanması yasaktır.Web sitemizde yer alan her türlü yazı, makale şiir vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Sakarya Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.