Ana Sayfa İletişim

Güncel Yazarlarımız
Ümit YALIM Ümit YALIM
Türk karasuları, Dimitri'nin çiftliği mi?
Mustafa ÖZKURT Av.Mustafa ÖZKURT
Kadın Cinayetleri Sarmalında Bir Değerlendirme  
Hasan YAZICI Hasan YAZICI
DİNİMİZİN TEMEL KAYNAKLARINDAN "İCMA-I ÜMMET"  
Süleyman PEKİN Süleyman PEKİN
Derin Müsilaj
Fahri YAĞLI Fahri YAĞLI
“Ne Mutlu Türk’üm Diyene” Neden Kaldırıldı?
Dilara ÇİMEN Dilara ÇİMEN
İslam Öncesi Türk Hukuku’nda Kadın Algısı 
Şahin Ceylanlı Dr. Şahin CEYLANLI
Milliyetçilik Üzerine  
Emrah BEKÇİ Emrah BEKÇİ
BİLGİ ÇOK UCUZ, OKU YETER!
Osman KARAGÜZEL Osman KARAGÜZEL
ÇİN’İN HEGEMON GÜÇ OLMA PLANI VE TURUVA ATI HARİTASI,KOMÜNİST ÇİN'İN AKILALMAZ TÜRKİYE PLANI?

ATATÜRK KÖŞEMİZ


 

Güncel Yazılarımız
Dr.Öğr.Üyesi M. Kemal CERRAHOĞLU
Yazının Devamı

GÖÇ VE GÖÇMEN 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “göç, göçebe, göçebeleşme, göçebeleşmek, göçebelik, göçebilme, göçebilmek ve göçelge kelimelerinin tamamı “göç”ten türemiştir.  Sözlükte isim ve isim-hayvan bilimi olarak günlük dilde dört anlamda kullanılmıştır. İsim olarak birincisi “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret:”, ikincisi “evden eve taşınma, nakil”, üçüncüsü “taşınma sırasında götürülen ev eşyaları” ve dördüncüsü-isim-hayvan bilimi olarak- “kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleridir.” 

Doç.Dr. Kazım YILDIRIM
Yazının Devamı

AKIL


Akıl kelimesi Arapçadan “aḳl” şeklinde Türkçeye geçmiştir. İsim olmak üzere dört şekilde açıklanmıştır: “Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.”;”Öğüt, salık verilen yol”; “Düşünce” ve “Bellek”. Yunanca nous, Latince ratio ve intellectus karşılığıdır. Sözlüklerde “menetmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak” gibi anlamlara geliyor.

Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
Yazının Devamı

Muharrem Ayını ve Aşureyi Anlamak  

Hicri takvime göre Muharrem ayı, yılın birinci ayı olup Hz. Ömer’in halifeliği döneminde -Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622) olması sebebiyle- İslâmî takvimin başlangıcı kabul edilmiştir. Bu ay, tarihi süreçte pek çok olayın vuku bulduğu, sevinçlerin ve hüzünlerin birlikte yaşandığı bir aydır. Araplar arasında savaşmanın yasak olduğu haram aylardan (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) biri de Muharrem ayıdır. Allah haram aylara saygı gösterilmesini istemiş ve bu aylarda savaşmanın büyük günah olduğunu bildirmiştir (Bakara, 217).

Prof.Dr. Mustafa E.ERKAL
Yazının Devamı

Kadın Cinayetlerinin Arka Planı…  

Yargıda yeni düzenlemelere gidilirken bilhassa uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm bulabilmeliyiz. Uygulamadan kopuk tedbirler zamanla yeni sorunlar doğurabilir ve kısır bir döngü içinde bizi sürekli meşgul edebilir.

Maalesef Yargıya olan güven zamanla azalmakta ve sorunların kapsamı büyüyerek onları çözmek zorlaşmaktadır. Araştırmalarda yargıya güvensizlik %60’ları bulmuştur. Mesai dışında evlere götürülüp getirilen dava dosyaları hâkimlerimizi zorlamakta ve yormaktadır. Hâkimler dosyaların arasında adeta bunalmaktadırlar.

Av.Özcan PEHLİVANOĞLU
Yazının Devamı

Tuzu Kuru Siyasetçilerin Yoksulların Hakkını Araması!

Türkiye ağır sorunlarla boğuşuyor. Bunlardan biri de yoksulluk. Yoksulluk 2020 yılında TÜİK'in resmi verilerine göre %27.4 artmış. Buna göre Türkiye'de 27 milyon 600 bin kişi mutlak yoksulluk içinde yaşıyor.

Bu yetmemiş gibi 01 Temmuz 2021 tarihinde elektriğe %15, konutlarda kullanılan doğalgaza %12 ve LPG'ye önemli oranlarda zam geldi. Bu zamlar geliri sabit olan kitlelerde yoksulluğu artıracak ve 2021'de yoksul sayımız daha da katlanarak artacaktır.

Osman KARAGÜZEL
Yazının Devamı

ÇİN’İN HEGEMON GÜÇ OLMA PLANI VE TURUVA ATI HARİTASI, KOMÜNİST ÇİN'İN AKILALMAZ TÜRKİYE PLANI? 

Çin'in; Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Ukrayna, Yunanistan, Sri Lanka  Afrika'da  ve Türkiye'de şimdiye kadar neler yapmış, ülkelere nasıl nüfuz etmiş, kısa özetini göreceksiniz.

Komünist Çin ile ilişkiler sadece Türkiye için değil, bütün dünya için çok faklı neticeler verecek, çok farklı sonuçları olacak bir ilişki olacağı çok açıktır.

Emrah BEKÇİ
Yazının Devamı

BİLGİ ÇOK UCUZ, OKU YETER!  

Bu yazıyı okuyabiliyor isen; DÜŞÜNÜYORSUN! Demektir…
Ülkemiz son yarım asır içerisinde ‘sorgulamayan-kolaycı-şartlanmaya bağımlı’ bir toplum merkezi haline geldi. Hal böyle olunca yetişen nesil ise ‘Ben Kimim?’ sorusunu kendine sormaz oldu.

Süleyman PEKİN
Yazının Devamı

Derin Müsilaj

Derin mevzuları bilirsiniz. Siz ki Kurtlar Vadisi’nden Çukur’a derin abi’lerle, derin reislerle büyümüş bir nesilsiniz. Müstehcen sahnelerde çocukların ahlâkı bozulmasın diye kanal değiştirmeye hamle eder ama tehdit, şantaj, cinayet, işkence durumlarında aynı çocuklara “ah ulan, ben de biraz gayret etseydim ne biçim mafya olurdum” ruh hâliyle örneklik teşkil edersin. Ee, ne de olsa ‘ayıp yatağın altında’. Bakın bakalım RTÜK’e giden şikâyetler en çok hangi konuda?

Prof. Dr. Hasan ONAT
Yazının Devamı

Kur’an’ı Doğru Anlamak    

İslam dini, Allah katından Hz. Muhammed(s.a.s)’e gelen vahyin etrafında şekillenmiş olan dinamik bir dindir. İki önemli kaynağı vardır: Vahiy ve akıl. Vahiy, dinin özünü içerir. Müslüman insan, vahyi aklıyla anlar, vahiyden yararlanarak kendi din anlayışını kurar. Dinin her türlü anlaşılma biçimi, adı ne olursa olsun (mezhep, tarikat vs.) beşeridir. Hz. Muhammed, Kur’an tarafından „örnek“ olarak gösterilmiştir. İslâm, her zaman ve mekanda yeniden anlaşılmak durumundadır. Yüce Yaratıcı, Kur’an’ın anlaşılmak için indirildiğini Yusuf suresinin ilk ayetlerinde şöyle dile getirmektedir: “Elif, Lam, Ra. Bunlar, gerçeği açıklayan Kitab’ın ayetleridir.

Bütün yazarlarımızı görmek için tıklayın

SAO TV


Güncel Yazarlarımız
M.Kemal CERRAHOĞLU Dr.Öğr.Üyesi M. Kemal CERRAHOĞLU (Sakarya Aydınlar Ocağı Başkanı)
GÖÇ VE GÖÇMEN
Vahit İMAMOĞLU Prof.Dr. Abdulvahit İMAMOĞLU
AİLEDE DİSİPLİN ve ÇOCUK
Mustafa Erkal Prof.Dr. Mustafa E.ERKAL
Kadın Cinayetlerinin Arka Planı…  
İbrahim ÖZTEK Prof.Dr. İbrahim ÖZTEK
24 Nisan, Bin Yıldır Koruyup Kolladıklarımızın İhaneti
Musa TAŞDELEN Prof.Dr. H.Musa TAŞDELEN
TÜRK KİMLİĞİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
Cemal YILMAZ Prof. Dr. Cemal YILMAZ
ZEHİRLİ GUATRLAR
halil ibrahim bulut Prof. Dr. Halil İbrahim BULUT
Muharrem Ayını ve Aşureyi Anlamak
hasan onat Prof. Dr. Hasan ONAT
Kur’an’ı Doğru Anlamak    
Kazım YILDIRIM Doç.Dr. Kazım YILDIRIM
AKIL
Emin SEZER Doç. Dr. Emin SEZER
SEVGİLİ DOSTLAR
Selçuk URAL Dr.Öğr.Üyesi Selçuk URAL
SUYUN ÖTE YANI DEĞİL, ÖTE YÜZÜ II 
Dr. Sakin ÖNER Dr.Öğr.Üyesi Sakin ÖNER
MİLLİ ŞEHİDİMİZ KAYMAKAM KEMAL BEYİ UNUTMAYACAĞIZ

Şiir Köşemiz
Tevfik KARABULUT Av. Tevfik KARABULUT
GÜNE BİR SÖZ veya BİLDİĞİMİZ FİLMİ SEYRETMEK

Emin Sezer Hocamızın Sunumları

 


Sosyal Medya Hesaplarımız

 

 
B&G Gizlilik Politikamız Copyright ©2008 - 2021 Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C. yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopyalanması veya yayınlanması yasaktır.Web sitemizde yer alan her türlü yazı, makale şiir vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Sakarya Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.