Ana Sayfa İletişim
Sakarya Hava Durumu

SAKARYA

Faydalı Linkler
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

21.11.2014  

                       

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCU İRADESİ 6

BİRLİKTE KURDUK PALAVRASI

Bölücü ve siyasal KÜRTÇÜLERİN birlikte kurduk yalanı sadece bir saptırmadır;
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TÜRKLER ile kendisini TÜRK hissedenler kurmuştur.
Kuruluşta katkısı olan ve kendisini TÜRK hissedenlerin sayısı iddia edildiği gibi yüksek de değildir.
Bu coğrafyada, yani Misak-ı Milli sınırları içerisinde yaşayan ve kendisini TÜRK hissetmeyenlerin Devletimizin kuruluş yıllarında çıkardıkları isyanlar ve kalkışmalar da unutulmamalıdır.
1927 Nüfus Sayımında da görüleceği üzere bu sayı yüzde 10 -12 düzeyindedir.
Geri kalanların hepsi TÜRKTÜR.
Bir başka deyişle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir TÜRK devleti olarak kurulmuştur.
Sadece gayri-müslimlere özel statü verilmiştir.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI ÜZERİNDEN SAPTIRMALAR
Birinci Dünya Savası başladıktan sonra Almanya’nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti,
Ülkede genel seferberlik ilan etmiştir.
Bu seferberlikle toplamış olduğu bütün askerlerini, yaşadıkları yerlere yakın cephelere göndermiştir.
Osmanlı Devleti bu cihan savaşında altı cephede birden savaşmıştır.
Bu cephelerden biri de ÇANAKKALE cephesidir.
Osmanlı Devletine benzer şekilde İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar ülkelerinde seferberlik ilan etmiş, topladıkları askerleri ile farklı milletlere ait askerleri cephelere göndermişlerdir.
Çanakkale savaşları, Osmanlı devletinin savaşlarıdır.
Bu savaşlar başkent İstanbul, düşmanın eline geçmesin diye yapılmıştır.
Yaklaşık 250 bin askerimiz bu savaşlarda şehit olmuştur.
Ama düşman orduları Çanakkale’yi geçememişlerdir.
Ne hazindir ki, TÜRK ordusunun geçit vermediği düşmanlar, 3 yıl sonra elini kolunu sallayarak İstanbul’a gelmişlerdir. Bu gelişte Osmanlı Devletini iyi yönetemeyenlerin vebali vardır.
Son yıllarda Çanakkale’deki TÜRK’ÜN destanlaşan mücadelesi bazı gerçekleri örtmede kullanılmaktadır.
Çanakkale Savaşları farklıdır,
Kurtuluş Savaşları farklıdır.
Çanakkale’deki savaşlarda Osmanlı ordusu içerisinde, Osmanlı vatandaşı olan her milletten insan olmasına rağmen, çok büyük çoğunluğunu TÜRKLER oluşturuyordu.
Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı ordusunda savaşan bazı milletler savaş bitiminde Osmanlıdan ayrılmış kendi milliyetlerinin yanında yer almışlardır.
1920 -1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşında ise savaşı yürütenler Türkiye Cumhuriyetini kuran insanlardı.
Yukarıda da belirtildiği üzere Kurtuluş Savaşlarında savaşanlar TÜRKLER ve kendisini TÜRK hissedenlerdir.
Kaldı ki benzer durum Çanakkale’de İngiliz ve Fransız ordularında da mevcuttu.
İngiliz ordusu içerisinde Anzaklar ve Hindistan Müslümanları bulunuyordu.
Fransız ordusunda değişik milletlerden askerler vardı.
Çanakkale’de düşman saflarında Osmanlı Devletine karşı savaşanlar,
Savaş sonrası buna dayanarak, İngiltere’den ve Fransa’dan egemenliklerine ortak olalım iddiasında bulunmamışlardır.
O nedenle:
Siyasal Kürtçü ve de bölücülerin söylediği
“ÇANAKKALE'DE birlikte savaştık” teorisi–iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
Çanakkale üzerinden Türkiye Cumhuriyetine karşı egemenliğe ortak olma iddiasında bulunamazlar.

  

 

 

     

*Yazarımıza görüş ve önerilerinizi admin@sakaryaaydinlarocagi.org eposta adresi aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

 
POOLSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopylanması veya yayınlanması yasaktır.