Ana Sayfa İletişim
Sakarya Hava Durumu

SAKARYA

Faydalı Linkler
AYDINLAR OCAKLARI 39. BÜYÜK ŞÛRASI 
SONUÇ BİLDİRİSİ
(01-02 -03 KASIM 2013-ÇANAKKALE)

Aydınlar Ocakları 39. Şurası 01-03 Kasım 2013 tarihleri arasında şehitler diyarı Çanakkale’de Çanakkale Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde 28 Ocağımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Şuramıza Azerbaycan ve Kosova Aydınlar Ocaklarının yöneticileri de katılmışlardır. 
Şuramız, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gerek içte, gerekse dışta milli varlığını, milli kimliğini, birlik ve bütünlüğünü tehdit eden birçok tehlikenin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir. Devletimizin kuruluş felsefesi ve üniter yapıda milli bir devlet olma özelliği yok edilmek istenmektedir. Yüzyıllardır Türk Milletini tarih sahnesinden silmek ve Türk vatanını bölerek çeşitli etnisitelere peşkeş çekmek isteyen devletlerin de desteklediği etnik bölücü terör örgütleri, akil adamların tavsiyesi ile oluşturulan “Demokratikleşme Paketi”nde verilen tavizlerle adeta ödüllendirilmektedir.   
        “T.C.” ibaresinin resmi kurum ve kuruluşlardan kaldırılmak istenmesi, mahalli dil ve lehçelerde savunma ve siyaset yapma hakkının tanınması, mahalli dillerin seçmeli ders olarak okutulmasından sonra bu dillerin özel eğitim kurumlarında eğitim dili olarak okutulmasına izin verilmesi, yerleşim birimlerinin adlarının eski adlarına dönülmesi, “Andımız’ın” okunmasının yasaklanması, milli alfabemizde bulunmayan bazı harflerin kullanılmasının serbest bırakılması, mili bayramlara gereken önemin verilmemesi, Devletimizin egemenlik haklarını ihlal etmektedir. “Sıfır sorun” söylemi ile başlatılan dış politika, en yakın komşu ve dostumuz olan Irak, Iran, Suriye ve Mısır gibi ülkelerle bile bizi karşı karşıya getirerek uluslar arası alanda yalnızlığa itmiştir. Bu durum bizi ekonomik ve siyasi yönden uzun dönemde olumsuz yönde etkileyecektir.   
39. Şuramız ülke meseleleri üzerinde yapılan tartışma ve değerlendirmeler neticesinde aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerin kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir: 
  1. Devletimizin Kuruluş Felsefesinin temelini ve milli kimliğimizi oluşturan Anayasamızın ilk 3 maddesinde ifade edilen hususların değişmezliğini kabul ediyoruz.  Türk Milletine ait olan Egemenlik hakkına ortak aranmasını reddediyoruz. 
  2. Ülkemizde yıllardır uygulanan parlamenter sistemin yerine sonu totaliter rejime götürecek bir başkanlık sisteminin ikame edilmeye çalışılmasını da doğru bulmuyoruz. 
  3. Cumhurbaşkanlığınca verilen bazı ödüllerin hiç hak etmeyen kişilere verildiğini düşünüyor ve bu ödüllendirmelerin siyasal ayrımcılığı ödüllendirme olarak algılandığını belirtmek istiyoruz. 
  4. Vatandaşlarımızı birbirine yabancılaştırıcı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı açılım maceraları terk edilmeli ve bunun yerine Türk Milletine mensubiyet şuuru geliştirilmelidir.  Etnisitelere dayalı azınlık milliyetçiliğini öne çıkaracak uygulamalar, demokrasi ve demokratikleşme ile bağdaşmaz. 
   5. Sözde dost ve müttefikimiz olan ülkelerin tam desteğini alan demokratikleşme paketi, bu ülkelere  kendi ülkelerinde uygulanmak üzere verilmeli, olumlu sonuçlar alındığı taktirde ülkemizde uygulanmalıdır. 
   6.  Finans sektörü ile reel sektör arasındaki denge halen bozuktur. Bunun neticesinde cari açık ülke ekonomisini tehdit eder özelliğini artarak sürdürmektedir. Bunun için  acilen tedbirler alınarak uygulanmalıdır. 
   7. Aradan geçen yıllar içerisinde ülkemiz aleyhine işleyen Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği anlaşması yeniden değerlendirilmeli, bunun yerine karşılıklılık esasına uygun serbest ticaret anlaşmaları yapılmalıdır. 
   8. Yurtdışında Türk olmayan ve yurt içinde kendini Türk hissetmeyenlerin dayatmaları ile 1933 yılından bu yana okullarımızda okutulmakta olan Andımızın yasaklanması, devletimizin kuruluş felsefesinin yok sayılmasıdır. Bu aynı zamanda bu konuda verilen kesinleşmiş yargı kararlarının yürütme eliyle ortadan kaldırılmasıdır. Bu yanlıştır ve bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. 
   9. Hiçbir ciddi devletin tanımadığı, bir devletin egemenliğinin göstergesi olan eğitim diline farklı dil ve lehçelerin ortak edilmesi  bölünmeye götüren süreci  hızlandıracaktır. Onun için bu yanlıştan, uygulanmadan vazgeçilmelidir. 
  10. Başta Vali, Yargı,  Emniyet ve Diyanet mensupları olmak üzere tüm kamu görevlileri  devletin  görevlisi gibi davranmalı, siyası tutum, davranış ve söylemlerden kaçınmalıdır. 
  11.Türk Dünyası ile ilişkiler geliştirilmeli, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde siyasi etkinliklerini azaltan ve onları bölen partileştirme gayretlerine son verilmelidir. 
  12. Türkiye’nin Irak ve Suriye politikaları, öncelikle oralarda yaşayan Türkmen varlığının yaşatılmasını ve haklarının korunmasını esas almalıdır. 
  13. 100. Yılına yaklaştığımız sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yalan ve iftiralara karşı gerekli tedbirler, bu günden alınmalıdır. Bu yalanları uluslar arası alanda seslendiren Ermeni Diasporasına karşı, başta Azerbaycan olmak üzere, bütün Türk Dünyası ile ortak Türk Diasporası oluşturularak hareket edilmelidir.  Bu konuda ilk adım olarak Ermenilerin yaptığı Hocalı Soykırımı TBMM’nce kabul edilmelidir. 
  Aydınlar Ocakları 39. Şurası olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun ön sözü olan ve verilen mücadele ile “Çanakkale geçilmez” sözünü tüm dünyaya kabul ettiren, Türk Milletinin bağımsızlığını ortadan kaldıran Sevr Paçavrasını yırtıp atarak, bütün mandacı zihniyetleri reddederek Milli Mücadeleyi başlatıp başarı ile sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.


Aydınlar Ocağı Genel Merkezi        Harput Aydınlar Ocağı           Malatya Aydınlar Ocağı 
Adana Aydınlar Ocağı                     Iğdır Aydınlar Ocağı              Manisa Aydınlar  Ocağı 
Afyon Aydınlar Ocağı                     İnegöl Aydınlar Ocağı        Ondokuz Eylül Aydınlar Ocağı 
Anadolu Aydınlar Ocağı                 İsparta Aydınlar Ocağı             Ordu Aydınlar Ocağı 
Avrupa Aydınlar Ocağı                   Kartal-Maltepe A. Ocağı          Sakarya Aydınlar Ocağı 
Balıkesir Aydınlar Ocağı                 Kayseri Aydınlar Ocağı            Sinop Aydınlar Ocağı 
Bursa Aydınlar Ocağı                        Kocaeli Aydınlar Ocağı               Sivas Aydınlar Ocağı
Çanakkale Aydınlar Ocağı                 Konya Aydınlar Ocağı                Trabzon Aydınlar Ocağı 
Çorum Aydınlar Ocağı                       Kütahya Aydınlar Ocağı                 
Kosova Türk Aydınlar Ocağı             Azerbaycan Aydınlar Ocağı

 

 
POOLSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopylanması veya yayınlanması yasaktır.