Ana Sayfa İletişim
Faydalı Linkler
Prof. Dr. Cemal YILMAZ (Genel Cerrahi Uzmanı)

28.07.2010  

ZEHİRLİ GUATRLAR                        

Tiroid Guddesi, Tiroid hormonlarını( T3,T4 )  yapar ve kana salgılanmasını sağlar. Tiroid Hormonları vücütta bütün hücrelerin gelişmesi ve normal çalışması için gerekli temel biyolojik olaylar üzerinde etkilidirler. Doku büyümesi (gelişme) ,beyin gelişmesi, vücut ısısı oluşması, oksijen tüketimi gibi pek çok olaylarda etkilidirler.
 
Tiroid  hormonlarının eksikliğinde (Guatr ın az çalışması durumunda) ,yani hipotiroidi dediğimiz durumda : hücre metabolizması yavaşlar,üşüme ,kabızlık,saç dökülmesi,devamlı uyku hali,nabızda yavaşlama,,kan kolesterol düzeyinin yükselmesi gibi belirtiler  ortaya çıkar.

 Zehirli Guatrlarda ise (Hipertiroidizm, Thyrotoxicosis te )  hipotiroidinin tam tersi bir klinik tablo vardır. Tiroid hormonları aşırı miktarda yapılır, kana salgılanır. Böylece dokular aşırı miktarda hormon etkisine maruz kalır. Hipertiroidizm dediğimiz klinik hastalık tablosu oluşur. Kanda Tiroid hormonlarının (T3, T4 ) seviyesi artmıştır. TSH düzeyi düşüktür.                                                                                                                                                                                       
  ZEHİRLİ GUATR ‘LARIN SEBEPLERİ

1-DİFFUZ TOKSİK GUATR (GRAVES –BASEDOW HASTALIĞI: Genelde patlak gözlü  
   guatr olarak bilinir. Zehirli guatr ların en ağır deyredenidir denebilir.
2- TOKSİK MULTINODULER GUATR: Guatr genelde yumru yumrudur: multinoduler.  
    Hipertiroidi vardır.
3- TOKSİK ADENOM (HİPERAKTİF NODÜL  ) : Tek nodül ( yumru) vardır. Zehirli guatr
    yapmaktadır.
4- GUATR ‘SIZ HİPERTİROİDİ: Tiroid Guddesi büyümesi olmadan zehirli guatr
    olabilir. Olguların % 3 kadarında görülür.
5- İYOD- İNDUCED HİPERTİROİDİSM:  Dışarıdan iyod verilmesine bağlı olarak gelişir.
6- FAZLA LEVOTİRON, TEFOR, EUTHYROX TABLET VERİLMASİ SONUCU  
    OLUŞAN ZEHİRLİ GUATR ( İATROGENİK GUATR )
7- TİROİDİN İLTİHAPLARINDA SUBAKUT VEYA AKUT OTOİMMUN TİROİDİTİS ‘  
    İN AKUT FORMUNDA Zehirli guatr gelişebilir.

ZEHİRLİ GUATR  ‘DA KLİNİK

Kalp çarpıntsı, ellerde ve vücutta titreme, aşırı terleme, sıcağı sevmeme, ani ve hızlı kilo kaybı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, en küçük ağırlığı bile kaldıramama, sinirlilik, saç dökülmesi, ,ishal gibi şikâyetlerle hekime başvurabilir. Zehirli Guatrlar kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür.

1-  DİFFUZ TOKSİK GUATR ( GRAVES-BASEDOW HASTALIĞI ) : Nodülsüz zehirli guatr genelde patlak gözlülükle (ekzoftalmi ) beraberdir. İrsiyetle ilişkilidir.  En uygun tedavi şekli tiroid cerrahisinde deneyimli bir endokrin cerrah tarafından tiroid guddesinin tamamının iki taraflı çıkarılması (Bilateral Total Tiroidektomi ) ameliyatıdır.

Eskiden teknik imkânlar, anesteziyoloji imkânları, teknik bilgiler fazla gelişmemişti. Tiroid cerrahisi, anatomi ve fizyolojisi günümüzdeki kadar ayrıntılı bilinmiyordu. Bu nedenle de komplikasyonlar (ses kısıklığı, hpoparatiroidi-Hipokalsemi ve bunun sonucu oluşan ellerin, ayakların, dudakların, uyuşma, karıncalanma ve kasılması (karpo-pedal spazm ) daha fazla olurdu. Günümüzde bu komplikasyonlar oldukça azalmıştır.

Eskiden guatr ameliyatlarında sağda ve solda guatr ‘ın bir kısmı bırakılıyordu. Ancak, hem hem zehirli guatr yeniden olabiliyordu ve hem de hatanın patlak gözlülüğü (ekzoftalmisi ) geçmiyor, gerilemiyordu.

Günümüzde ameliyatlarda guatr ‘ın sağda ve solda tamamı çıkarıldığı için bu patlak gözlülük olguların büyük çoğunluğunda ya kayboluyor veya oldukça geriliyor. Çünkü bu hastalık otoimmun tiroid hastalıklarından biridir. Guatr ‘ın tümü de çıkarıldığı için artık zehirli guatr ve guatr yok oluyor. Ameliyattan sonra   (Levotiron,Tefor,Euthyrox  tablet gibi ) tablet alımı arttırılıyor.Genelde günde  iki tablet veya bir buçuk tablet alımı yeterli olabiliyor. Çıkarılan tüm guatr parçası patolojiye de gönderiliyor. Bu parçaların incelenmesinde bazen kanser başlangıcına rastlanabiliyor. Guatr ‘ iki taraflı (Bilateral total Tiroidektomi ameliyatı )  tamamı çıkarıldığından dolayı da kanser tedavisi için de gerekli işlem büyük ölçüde yapılmış oluyor. Hasta atom tedavisi için nükleer Tıp Kliniğine sevk ediliyor. Süpresyon tedavisine  ( Levotiro, veya Tefor tablet ile başlanıyor.

Günümüzde total tiroidektomi yapıldığı için ( Tiroidin tamamı çıkarıldığı için )  ameliyattan sonra Tiroid hormonları nı yerine koyma tedavisi (substitusyon tedavisi ) gereklidir.

Ameliyattan sonra hasta 2–3 ay aralıklarla takıp edilir. Levotiron tablet, Tefor tablet veya aynı etkiyi yapan bir başka ilaç verilerek YERİNE KOYMA TEDAVİSİ Yapılır. İlaç sabah aç karnında verilir. Genelde günde 2 veya 2,5  (iki buçuk ) tablet yeterli olmaktadır. Eğer guatr kanser çıkmış ise bu doz TSH Süpresyonu ( baskılanması ) için biraz daha arttırılabilir.

Süpresyon tedavisinin ömür boyu devam etmesi gereklidir. Eğer yerine koyma tedavisi yapılmaz ise hasta aşırı kilo alır. Uyku hali, bitkinlik, yüz, göz kapakları şişmesi, karın ve bacaklarının şişmesi, üşüme, kabızlık, hareketsizlik, unutkanlık durumu =  HİPOTİROİDİ oluşur.

Cerrahi tedavi ile hem guatr alınıyor. ve hemde  vücüt zehirli öguatr' ın  etkisinden kurtuluyor. Hasta ameliyattan 1–2 gün sonra taburcu edilebiliyor. Günümüzde ameliyat kesisi küçük yapılmakta ve ameliyat yeri estetik kapatılmaktadır. Ameliyat dikiş sorunuda yoktur. cilt altından konulan gizli eriyebilen, vücütta kaybolabilen dikışlerle yara kapatılmakta dolayısıyle pansuman ve dikiş sorunuda olmamaktadır. Eğer dikiş konmuş ise buda estetik yapılmakta ve 1 gün sonra alınmaktadır. Ameliyat yeri çok az olmakta ve estetik olmaktadır. Özetlemek gerekirse Cerrahi tedavi en mükemmel tedavi şeklidir.
                         
 Cerrahi tedavi yöntemini kabul etmiyerek diğer tedavi yöntemlerini istemek uçak yolculuğundan korktuğu için uçak düşebilir diye binmemek gibi düşünülebilir.

2005 yılında yazdığımız ve Nobel Tıp Kitapevi  ( Çapa -İstanbul )  tarafından basılan 495 sayfa Tiroid ve Paratiroit Hastalıkları ve Cerrahisi adlı kitabımız da da bu konular ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İnternet aracılığı ile de kitap hakkında bilgi edinilebilir.   Ameliyat günlerimde 3(üç ) zehirli guatr ameliyatı yapabilmekteyim. Olgularımızda ameliyattan 1–2 gün sonra taburcu olabilmektedir.

 

2-TOKSİK MULTINODULER GUATR: Zehirli guatrların ikinci ençok görülen şeklidir. Uzun zamandan beri olan toksik (zehirli )  olmayan multinoduler ( çok nodüllü )  guatr ' in  toksik multınoduler guatr ' dönüşmesidir.

 

Genellikle yaşlılarda ,eski guatr ' lı kimselerde guatr 'ın  zehirli guatr ' a dönüşmesi  şeklinde görülür.Hastalıkta daha çok kalb damar sistemi tutulur.Kalb yetmezliği ,kilo kaybı,,terleme ,sinirlilik,titreme olur. Patlak gözlülül ( EKZOFTALMİ )  seyrek görülür.

TEDAVİ: İlaç tedavisi ile hasta ameliyat olabilecek duruma getirilir.( Propycil tablet, Dideral tablet ile ) .Daha sonra iki taraflı total tiroidektomi ameliyatı yapılır. Hasta 1-2 gün sonra taburcu olabilir. Hipotiroidi olmasın diye hasta takıp edilir. Hastaya Levotiron tablet veya tefor tabletten günde 2–2,5 tablet verilir. Hipotiroidi oluşması önlenir. Hipotiroidi olmaması için ilacın devamlı, ömür boyu kullanılması ve hastanın doktoru tarafından 2-3 ay ara ile devamlı takıp edilmesi uygun bulunur. İlaç dozu birer hafta ara ile arttırılarak günde 2–2,5 tablete çıkarılır. İlaç genelde sabah aç iken alınır. İlaç hergün ara vermeden alınır ve ömür boyu kullanılır.

3. TOKSİK ADENOM: Hastada ceviz büyüklüğünde tek bir nodül vardır. Bu Zehirli Guart ( Hipertiroidi )  oluşturmuştur. Bunda da zehirli guatr belirtileri vardır.

  HİPERTİROİDİNİN TEDAVİSİ
 
Hipertiroidili hasta ilaçlarla  ( Propycil tablet, Dideral tablet ile  )  ameliyat edilebilir duruma  ( ötiroidi duruma )  getirildikten sonra tiroid guddesinin sağında veya sol tarafında oluşuna göre veya iki tarafında oluşuna göre o tarafa total Lobektomi dediğimiz ameliyat yapılır. Veya iki taraflı oluşuna göre Totl Tiroidektomi dediğimiz ameliyat yapılır. Yani otaraftaki Tiroid dokusu tamamen çıkarılır. Hasta 1–2 gün sonra taburcu edilir. Çok iyi sonuçlar alınır. En mükemmel tedavi şeklidir.

 Diğer hipertiroidi  ( zehirli guatr )  yapan nedenlerin çoğunluğunda hasta ilaç tedavisi ile tedavi edilir. Zehirli Guatr ' larda hasta bir an önce tedavi altına alınmalıdır. Çünkü hasta bir an önce tedavi altına alınmalıdır. Çünkü hasta kısa zamanda perişan olmaktadır. Hastada kalb yetmezliği oluşmakta ve hastalık tüm vücütta zararlı etkilerini göstermektedir. Yüksek olan tiroid hormonları ( T3, T4 )  V ücudun tüm sistemlerine etki etmekte ve en zararlı etkisini hastada kalb yetmezliği yaparak yapmaktadır.

Günümüzde hasta ilaçların daha yüksek dozda verilmesi ile daha kısa zamanda ameliyat edilebilir duruma getirilebilmektedir. Hastalar uygun cerrahi tedavi tedavi yöntemi ile bu hastalıktan tamamen kurtulmaktadır. Özetlemek gerekirse günümüzde artık bu hastalıktan değil geç kalmaktan korkulmalıdır.

Diğer tedavi yöntemlerinde tedavi uzun sürmekte ve Guatr ' ın büyüklüğünde değişiklik olabilmekte ancak,  Guatr ortadan kaldırılmamaktadır. Guatr yerinde durmaktadır.

 Cerrahi Tedavi Yönteminde:

 1-Guatr ortadan kaldırılmaktadır.
 
  2- Eskiden olduğu gibi üzücü komplikasyonlar son derece azalmıştır.

  3- Anesteziyoloji teknığide son derece geliştiğinden genelde her yaşta ve her tipte hasta ameliyat olabilmekte ve kısa zamanda sağlığına kavuşabilmekte dir. Hasta ameliyatı kaldırmaz cümlesi artık tarihe karışmıştır denebilir.

  4- Cerrahi T edavi yönteminde hasta kısa zamanda işine dönebilmekte, kısa zamanda kesin sonuç alınabilmektedir.

 
5- Guatr patoloji tahlili kanser çıkmış olsa bile, hasta Radyoaktif İyot Tedavisi için Nüklerr Tıp Merkezine gönderileceğinden ve Guatr da tamamen çıkarıldığından bir bakıma kanser tedavisi de yapılmış olmaktadır.  
 

 Cerrahi tedavi ile hem guatr alınıyor. ve hemde  vücüt zehirli öguatr' ın  etkisinden kurtuluyor. Hasta ameliyattan 1–2 gün sonra taburcu edilebiliyor. Günümüzde ameliyat kesisi küçük yapılmakta ve ameliyat yeri estetik kapatılmaktadır. Ameliyat dikiş sorunuda yoktur. cilt altından konulan gizli eriyebilen, vücütta kaybolabilen dikışlerle yara kapatılmakta dolayısıyle pansuman ve dikiş sorunuda olmamaktadır. Eğer dikiş konmuş ise buda estetik yapılmakta ve 1 gün sonra alınmaktadır. Ameliyat yeri çok az olmakta ve estetik olmaktadır. Özetlemek gerekirse Cerrahi tedavi en mükemmel tedavi şeklidir.
                         
 Cerrahi tedavi yöntemini kabul etmiyerek diğer tedavi yöntemlerini istemek uçak yolculuğundan korktuğu için uçak düşebilir diye binmemek gibi düşünülebilir.

2005 yılında yazdığımız ve Nobel Tıp Kitapevi  ( Çapa -İstanbul )  tarafından basılan 495 sayfa Tiroid ve Paratiroit Hastalıkları ve Cerrahisi adlı kitabımız da da bu konular ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İnternet aracılığı ile de kitap hakkında bilgi edinilebilir.   Ameliyat günlerimde 3(üç ) zehirli guatr ameliyatı yapabilmekteyim. Olgularımızda ameliyattan 1–2 gün sonra taburcu olabilmektedir.

2-TOKSİK MULTINODULER GUATR: Zehirli guatrların ikinci ençok görülen şeklidir. Uzun zamandan beri olan toksik (zehirli )  olmayan multinoduler ( çok nodüllü )  guatr ' in  toksik multınoduler guatr ' dönüşmesidir.

Genellikle yaşlılarda ,eski guatr ' lı kimselerde guatr 'ın  zehirli guatr ' a dönüşmesi  şeklinde görülür.Hastalıkta daha çok kalb damar sistemi tutulur.Kalb yetmezliği ,kilo kaybı,,terleme ,sinirlilik,titreme olur. Patlak gözlülül ( EKZOFTALMİ )  seyrek görülür.

TEDAVİ: İlaç tedavisi ile hasta ameliyat olabilecek duruma getirilir.( Propycil tablet, Dideral tablet ile ) .Daha sonra iki taraflı total tiroidektomi ameliyatı yapılır. Hasta 1-2 gün sonra taburcu olabilir. Hipotiroidi olmasın diye hasta takıp edilir. Hastaya Levotiron tablet veya tefor tabletten günde 2–2,5 tablet verilir. Hipotiroidi oluşması önlenir. Hipotiroidi olmaması için ilacın devamlı, ömür boyu kullanılması ve hastanın doktoru tarafından 2-3 ay ara ile devamlı takıp edilmesi uygun bulunur. İlaç dozu birer hafta ara ile arttırılarak günde 2–2,5 tablete çıkarılır. İlaç genelde sabah aç iken alınır. İlaç hergün ara vermeden alınır ve ömür boyu kullanılır.

3. TOKSİK ADENOM: Hastada ceviz büyüklüğünde tek bir nodül vardır. Bu Zehirli Guart ( Hipertiroidi )  oluşturmuştur. Bunda da zehirli guatr belirtileri vardır.                           

  HİPERTİROİDİNİN TEDAVİSİ
 
Hipertiroidili hasta ilaçlarla  ( Propycil tablet, Dideral tablet ile  )  ameliyat edilebilir duruma  ( ötiroidi duruma )  getirildikten sonra tiroid guddesinin sağında veya sol tarafında oluşuna göre veya iki tarafında oluşuna göre o tarafa total Lobektomi dediğimiz ameliyat yapılır. Veya iki taraflı oluşuna göre Totl Tiroidektomi dediğimiz ameliyat yapılır. Yani otaraftaki Tiroid dokusu tamamen çıkarılır. Hasta 1–2 gün sonra taburcu edilir. Çok iyi sonuçlar alınır. En mükemmel tedavi şeklidir.

 Diğer hipertiroidi  ( zehirli guatr )  yapan nedenlerin çoğunluğunda hasta ilaç tedavisi ile tedavi edilir. Zehirli Guatr ' larda hasta bir an önce tedavi altına alınmalıdır. Çünkü hasta bir an önce tedavi altına alınmalıdır. Çünkü hasta kısa zamanda perişan olmaktadır. Hastada kalb yetmezliği oluşmakta ve hastalık tüm vücütta zararlı etkilerini göstermektedir. Yüksek olan tiroid hormonları ( T3, T4 )  V ücudun tüm sistemlerine etki etmekte ve en zararlı etkisini hastada kalb yetmezliği yaparak yapmaktadır.

Günümüzde hasta ilaçların daha yüksek dozda verilmesi ile daha kısa zamanda ameliyat edilebilir duruma getirilebilmektedir. Hastalar uygun cerrahi tedavi tedavi yöntemi ile bu hastalıktan tamamen kurtulmaktadır. Özetlemek gerekirse günümüzde artık bu hastalıktan değil geç kalmaktan korkulmalıdır.

Diğer tedavi yöntemlerinde tedavi uzun sürmekte ve Guatr ' ın büyüklüğünde değişiklik olabilmekte ancak,  Guatr ortadan kaldırılmamaktadır. Guatr yerinde durmaktadır.

 Cerrahi Tedavi Yönteminde:

 1-Guatr ortadan kaldırılmaktadır.
 
  2- Eskiden olduğu gibi üzücü komplikasyonlar son derece azalmıştır.

  3- Anesteziyoloji teknığide son derece geliştiğinden genelde her yaşta ve her tipte hasta ameliyat olabilmekte ve kısa zamanda sağlığına kavuşabilmekte dir. Hasta ameliyatı kaldırmaz cümlesi artık tarihe karışmıştır denebilir.

  4- Cerrahi T edavi yönteminde hasta kısa zamanda işine dönebilmekte, kısa zamanda kesin sonuç alınabilmektedir.

  5- G uatr patoloji tahlili kanser çıkmış olsa bile, hasta Radyoaktif İyot Tedavisi için Nüklerr Tıp Merkezine gönderileceğinden ve Guatr da tamamen çıkarıldığından bir bakıma kanser tedavisi de yapılmış olmaktadır. 

  

     

*Yazarımıza görüş ve önerilerinizi cemalyilmaz5@hotmail.com eposta adresi aracılığıyla gönderebilirsiniz.
 
B&G Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır ve tüm içeriğine ait lisans ve telif hakları T.C yasalarınca korunmaktadır. İzinsiz kopylanması veya yayınlanması yasaktır.Web sitemizde yer alan her türlü yazı, makale şiir vb. eserlerden, eser sahibi sorumludur. Sakarya Aydınlar Ocağı'nın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.